Union Francophone des Huissiers de Justice Français Nederlands
Se connecter DEVENIR MEMBRE

Onze acties

Wij besteden in het bijzonder aandacht aan :

 • Promotie en verdedigen van het vak van gerechtsdeurwaarder
 • Verhogen van de kwaliteit van de diensten verleend aan de burgers
 • Verzekeren van het voortbestaan van het ambt van Gerechtsdeurwaarder door toe te zien op het behoud in een wettelijk en praktisch kader, dat borg staat voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid
 • Ontmoetingspunt tussen de actoren van het beroep, de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders, de Arrondissementskamers en -raden en iedere rechtspersoon, publieke of privépersoon die geïnteresseerd is in de functie
 • Betrokkenheid bij de reflectie over de evolutie van de organisatie van Justitie
 • Voeren van overwogen acties in verband met deze doelstellingen

Geavanceerd zoeken

 • Memorandum 2019-2024

  Memorandum de l’Union Francophone des Huissiers de Justice adressé au monde politique

 • L’UFHJ se prononce sur la procédure de marchés publics applicable aux huissiers de justice

  Communiqué de presse

 • De UFHJ stelt dat de procedures van overheidsopdrachten niet kunnen worden toegepast

  Persbericht

 • L’UFHJ se prononce sur la signification électronique

  Communiqué de presse

 • L’Union plaide pour la non limitation de la suppléance

  Plaidoyer

 • Memorandum 2014-2019

  Mémorandum