Union Francophone des Huissiers de Justice Français Nederlands
Se connecter DEVENIR MEMBRE

Lanceren van de Bulletin de la procédure et des voies d’exécution

Het Bulletin de la Procédure et des voies d’exécution, een Franstalig juridisch tijdschrift, is ontstaan in mei 2019 uit een partnerschap tussen Editions Anthemis en de Union Francophone des Huissiers de Justice (UFHJ).
Hoewel miskend als juridische professional, komt de gerechtsdeurwaarder tussen in bijna elke soort procedure, waarvan evenwel weinige worden behandeld vanuit het standpunt van de gerechtsdeurwaarder.

Na dit te hebben vastgesteld, heeft de UFHJ, opgericht in 2012, zich als taak gesteld om deze leegte te vullen.

Aanvankelijk heeft zij zich een onmisbare actor getoond door een reeks opleidingen te ontwikkelen. Bijna 40 opleidingen per jaar worden thans georganiseerd, waaraan meer dan 100 personen deelnemen. Aangezien de gerechtsdeurwaarders zich niet willen isoleren van de andere juridische beroepen, doet de UFHJ eveneens een beroep op externe opleiders – professoren aan de universiteit, advocaten, gerenommeerde magistraten – teneinde een pluridisciplinair onderricht aan te bieden. Dit is vaak eveneens de gelegenheid bij uitstek voor een mooie interdisciplinaire uitwisseling.

In 2019 bereikt de UFHJ een nieuwe mijlpaal in de ondersteuning die zij wil ontwikkelen in het voordeel van het beroep, met als enige doel om de maatschappij een gevormd en proactief beroep te kunnen aanbieden ten aanzien van de actualiteit.

Eerst en vooral zijn wij blij u de oprichting van een collectie monografieën te kunnen aankondigen, het resultaat van een samenwerking tussen wetenschappelijke persoonlijkheden en practici. De eerste werken zouden van de pers moeten rollen in de loop van het jaar 2020.
Vervolgens en in de meer nabije toekomst, teneinde te voorzien in onze schrijnende behoefte om de evoluerende actualiteit van de procedures en het uitvoeringsrecht te dekken, hebben wij beslist om onze krachten te bundelen met Editions Anthemis.

Het doel is om elke persoon die betrokken is bij deze rechtstakken, een tweemaandelijks overzicht te bezorgen van de actualiteit op het vlak van de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer, maar niet alleen dat! De jurist is de dag van vandaag eveneens een bedrijfsleider, een ondernemer, een HR-directeur, een boekhoudkundig en fiscaal beheerder van zijn entiteit, die eveneens zijn vermogen moet beheren en moet anticiperen op zijn pensioen. Het is eveneens een persoon in interactie met alle beroepen in de gerechtelijke wereld, hetgeen een ruime en transversale juridische kennis vereist. Wij zullen dus aandacht besteden aan alle actuele onderwerpen die van dichtbij of veraf interessant kunnen zijn voor juristen zoals wij.

U zult begrepen hebben dat niet alleen gerechtsdeurwaarders geïnteresseerd kunnen zijn in deze materie. Advocaten, magistraten, professoren aan de universiteit en elke jurist, actief in het burgerlijk of gerechtelijk recht, zal een bepaalde interesse hiervoor hebben.

Zo vervullen wij ons doel inzake opleiding en informatie, maar eveneens inzake de vertegenwoordiging van onze leden ten aanzien van de buitenwereld.

Dankzij een gezond beheer van onze middelen, hebben wij eveneens het genoegen u aan te kondigen dat dit tijdschrift begrepen is in de bijdrage van de leden van de UFHJ aangezien dit tijdschrift een deel van de omzendbrieven zal vervangen die zij normaal ontvangen. Bovendien wordt voor niet-leden een abonnement aangeboden door Editions Anthemis aan sterk verminderde prijs.

Alle archieven van het Bulletin Juridique et Social van 2016 tot op heden, evenals alle toekomstige archieven van dit nieuwe Bulletin, worden ter beschikking gesteld van de leden van de UFHJ en de abonnees op de site www.bulletindelaprocedure.be.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit tijdschrift zeer snel uw eerstelijns bron van informatie zal worden dat uw beroepsleven zal richting geven.
Laten we hopen dat ons nog vele jaren te wachten staan.

Comments are closed.